Projectleider C-Systemen - Marine -

By Andrea Lapere | 16 September 2020

Je gaat werken bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine in Den Helder. De DMI heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen van de Koninklijke Marine en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem. Van nieuwbouw, onderhoud tot aan afstoting. De hoofdvestigingsplaats van de TG PLF is Den Helder
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie projecten van de instandhoudingsgroep Klein Boven Water (IG KBW). Deze groep is verantwoordelijk voor de instandhouding van de KBW eenheden en daarnaast ook voor de steeds groter worden groep Kleine Onderwater eenheden (KOW). Ook draagt de IG KBW zorg voor verwerving/nieuwbouw van de zogeheten cat-C KBW/KOW eenheden.

Beschrijving taken afdeling
De sectie projecten van de IG KBW voert de volgende hoofdtaken uit:
•    Projectmanagement voor onderhoudsperiodes inclusief modificaties (intern DMI of uitbesteed).
•    Projectmanagement voor het integraal uitbesteden van het onderhoud/modificaties van KBW/KOW eenheden.
•    Projectmanagement voor de verwerving van nieuwe KBW/KOW cat. C eenheden.
Voor deze taken beschikt de sectie projecten over een projectplanningscel.

Functie omschrijving en taken

Realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, meerdere met elkaar verweven deelprojecten) op de gebieden product/kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door:

 • Opstellen van een Project Initiatie Document (PID) waarin het projectmandaat en de projectstrategie wordt uitgewerkt in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;
 • Opstellen van en Project Management Plan (PMP), welke fungeert als de projectovereenkomst en waarin de werkwijze van het projectteam staat omschreven en de gehanteerde procedures. 
 • Het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten zoals overeengekomen in het PMP;
 • Opstellen (laten) en actualiseren van de planningen voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen en financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;
 • Onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico's zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico's zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;
 • Periodiek opstellen van rapportages over de bereikte resultaten, en op basis van die resultaten voorstellen doen over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde projectstrategie en randvoorwaarden.

Functie-Eisen:

 • De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde technische of technische bedrijfsvoering HBO opleiding.
 • De kandidaat beschikt over IPMA-D of Prince 2 Foundation.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 10 jaren met het fungeren als projectmanager / leider in een technische complexe omgeving.
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed.
  Het beschikbaar aantal werkuren per week is minimaal 38 uren met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 9 uur per werkdag.

Wensen:

 • De kandidaat beschikt over meer aantoonbare ervaring als Projectleider in een complexe technische omgeving dan de minimale eis. – bij voorkeur minimaal 5 jaar, meer dan 15 jaar is een pré.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een IPMA-C of Prince 2 Practitioner.
 • Kennis van en ervaring van SAP
 • De kandidaat heeft in een vergelijkbare functie werkervaring binnen defensie en specifiek binnen het segment duiksystemen. Werkervaring in/binnen het domein ''duiksystemen''. Relevante werkervaring in de laatste 15 jaren.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie neem contact met ons op.

Monique van Dijck
Accountmanager - Recruiting

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt