Senior Engineer Projectleider HVAC

By Andrea Lapere | 21 August 2020

Functienaam: Sr. Engineer  (Projectleider)

 • Salarisschaal volgens BARD:  10
 • Afdeling: Engineering Facilitair Onderhoud
 • Standplaats: Den Helder
 • Gewenste aantal uren per week: 36 - 38

Beschrijving afdeling
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten. De hoofdvestigingsplaats van de TG FO is Den Helder.

Beschrijving taken afdeling
Doelstelling van de TG FO is het in stand houden (technische beheerder) en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en gebouwgebonden procesinstallatie CZSK (ontvlechtingafspraken met DVD). Daarnaast verzorgt de TG FO het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI.

Functie omschrijving en taken

 1. Verzorgt de technische normstelling en regelgeving door:

      - het onderzoeken en analyseren van technische mogelijkheden
      - engineering van technische oplossingen
      - opstellen en beoordelen van VG-plan ontwerpfase
      - het definiëren van de klantbehoefte en het schrijven van een daaruit volgend      
        bestek binnen gestelde Europese normen
      - het adviseren van de afdeling inkoop voor wat betreft de uitbesteding
      - het technisch beoordelen van offertes
      - het adviseren van de behoeftesteller en directie DMI
      - het, namens de werkgever, optreden als installatieverantwoordelijke voor de  
        installatie FO conform het aanwijsbeleid VMMS CZSK

   2. Treedt op als projectleider projecten Facilitair Onderhoud door: - het zelfstandig
       opstellen van een projectplan
    - het zelfstandig inplannen van de uit te voeren werkzaamheden en het toezien op 
      het tijdig uitvoeren van de project werkzaamheden door intern en extern personeel
    - het zelfstandig opstellen en beoordelen van VG-plan uitvoeringsfase
    - het bewaken van de kwaliteit van het geleverde product
    - voorzitterschap van het projectoverleg
    - budget bewaking betreffende de toegewezen projecten
    - projectevaluatie volgens KAM managementsysteem

 1. Levert een bijdrage aan het instandhoudingproces van alle werktuigbouwkundige en
  elektrotechnische installaties in gebouwen en aan systemen CZSK, door:
  - het ontwikkelen van onderhoudsconcepten (na onderzoek en analyse) inclusief de 
        daarbij behorende technische documentatie het ontwerpen van modificaties aan  
        installaties en de begeleiding van de uitvoering daarvan.
      - het verrichten van technisch onderzoek naar veel voorkomende klachten, storingen
        of stagnaties  en het indienen van voorstellen ter verbetering
      - het verzorgen van technische normstelling
      - adviseert over nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en  
        instandhoudingplannen
      - is belast met het opstellen van testprotocollen en uitvoeren van technische en  
        functionele testen
      - treedt op als technisch expert voor de afdeling
      - het beheren en bewaken van de installaties d.m.v. het GBS en zo nodig ingrijpen  
        in de processen ten behoeve van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering

Functie-eisen;

 • De kandidaat beschikt minimaal over een technische HBO/HTS diploma met o.a. als richting/specialisatie Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Engineering en Installatietechniek.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de klimaattechniek (HVAC).
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring met het werken met Gebouw Beheer Systemen (GBS).
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een certificaat Priva Certified Engineer.
 • De kandidaat beheerst naast de nederlandse taal, de Engelse en Duitse taal (technisch)
 • De aanbestedende dienst eist dat de kandidaat minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring heeft in de klimaattechniek (HVAC). De aanbestedende dienst wenst dat de aangeboden kandidaat meer jaren ervaring heeft in de klimaattechniek (HVAC).
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het omzetten van klantbehoefte naar bestekken.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring heeft in de klimaattechniek (HVAC).
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met gebouwbeheersystemen van Priva.

 

Interesse/ Meer informatie, neem contact met ons op;

Monique van Dijck

Tel. 085-1054705

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt