Engineer C4I IP-LCF (Den Helder)

By Andrea Lapere | 26 June 2023

Voor Defensie zijn we op zoek naar een Engineer C4I IP-LCF. In deze rol kom je te werken bij de Techniekgroep C4I (TG C4I) bij de Afdeling Maritieme Techniek (AMT) van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De TG C4I heeft tot doel het leveren van Life Cycle Support op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden van de AMT: command, control, communicatie, computer- en informatiesystemen (C4I), integratie en automatisering van platforminstallaties en projectmatig uitvoeren van modernisatie- en modificatieopdrachten. De hoofdvestigingsplaats van de TG C4I is Den Helder.

 

Functieomschrijving en taken

Als Engineer C4I IP-LCF zal je:

 1. Zorgdragen voor de uitvoering van gestructureerde instandhouding van de (zeer) complexe subsystemen of functies en het verrichten van de hiervoor noodzakelijke productevaluaties op zowel kosten, beschikbaarheid als betrouwbaarheid door:
  • Het voorbereiden van de materieelgroep op de gestructureerde instandhouding van nieuwe systemen en technische ontwikkelingen.

De gestructureerde instandhouding omvat alle werkzaamheden ten aanzien van TSM, installatie managementoverleg, instandhoudingsfunctie enz.;

 • Het in de exploitatiefase adviseren van operationele gebruikers, technische afdelingen van DMKM en hoofden van materieelgroeps inzake: gebruik, onderhoud, reservedelen, documentatie, training en modificaties met het doel beheersing van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten, met inachtneming van de ar-bo/milieu wetgeving;
 • Het als procescontroller (bij)sturen van het instandhoudingsproces middels een gestructureerde benadering;
 • Het geven van technische adviezen aan medewerkers van de productgroepen en materiaalplanning;
 • Het stellen van de normen voor de instandhouding van (zeer) complexe installaties of functies t.a.v. de te beheren configuratie (incl. het stellen van configuratie items), technische testen, reservedelen, opleidingen en documentatie;
 • Het overdragen van kennis aan vakgenoten en collega's middels (interne)publicaties en het geven van presentaties;
 1. Adviseren vanuit je specifieke deskundigheid en of praktijkervaring dan wel een bijdrage leveren inzake nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingsplannen, waar van toepassing in afstemming met engineering van andere materieels organisaties door:
  • Het leveren van technische adviezen aan de technische afdelingen van DMO;
  • Het na bestudering van (concept)stafeisen en aangereikte behoeftes doen van voorstellen (concrete adviezen) inzake realisatie en het omzetten hiervan in systeemspecificaties;
  • Het analyseren en interpreteren van door de fabrikant geleverde specificaties tegen de gestelde systeemeisen;
  • Het opstellen van behoeftestellingen, kosten/batenanalyses en het uitvoeren van keuringen bij verwerving;
  • Het uitvoeren van technische onderzoeken, probleemstudies e.d. rekening houdend met de inzet van het materieel;
  • Het adviseren en mede opstellen van test- en beproevingsplannen voor het type beproeving van nieuw verworven systemen ter toetsing van de stafeisen;
  • Het uitvoeren van marktverkenning en het bijhouden van zijn kennis via opleidingen, zelfstudie en het bijhouden van vakliteratuur;
 2. Technische en functionele testen opstellen, deze uitvoeren en op basis hiervan voorstellen uitwerken ter verbetering van het technische systeem of de functie door:
  • Het, voor type beproevingen, valideren van software en hardware, dan wel voor opleveringen of periodieke beproevingen opstellen van technische en functionele testen van (zeer) complexe installaties ten einde de goede werking voor het eerst of bij herhaling aan te tonen;
  • Het opstellen van een bijbehorend beproevings- en meetplan incl. de uitwerking, toetsing aan de doelstelling en rapportage;
  • Het leveren van adviezen ter verbetering van het technische systeem of de functionaliteit, dan wel verbeterde uitrusting van het bestaande systeem;
 3. In voorkomende gevallen begeleiding geven aan assistent engineers door:
  • Het accepteren, uitzetten en inplannen binnen de gedelegeerde bevoegdheden van eigen werk en dat van medewerkers binnen de eigen groep;
  • Het verlenen van technische ondersteuning bij de zeer complexe problemen en het geven van aanwijzingen;

 

Eisen

 • Je beschikt over een afgeronde HBO elektrotechniek, maritiem officier of maritieme techniek. Militair gelijkwaardige KIM opleidingen zijn ook toegestaan;
 • Beschikt over kennis van elektronica en systeemintegratie;
 • VCA-Basis certificaat bij aanvang;

 

Wensen

 • Je beschikt over technische kennis van navigatiesystemen zoals WECDIS, GNSS-, WAIS-, INS-, LOG-, meteo- en distributie systemen in de civiele en of militaire variant van desbetreffende systeem;
 • Je beschikt over een IMPA-D of gelijkwaardig certificaat;
 • Goede beheersing technisch Engels in woord en geschrift;
 • Je beschikt over een ILS opleiding;
 • Eerder engineer of projectleider geweest binnen een onderhoudsbedrijf van Defensie;

 

Voorwaarden

 • Afdeling: DMI / C41
 • Standplaats: Den Helder
 • Gewenste aantal uren per week: 36 – 40
 • Mogelijkheid tot thuiswerken: Ja, bespreekbaar na inwerkperiode, gemiddeld 1 dag pw.

 

Interesse

Solliciteer direct via het sollicitatieformulier. Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 – 105 47 05. We staan je graag te woord!

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt