Engineer HVAC

By Andrea Lapere | 03 May 2022

Voor Defensie zijn we op zoek naar een Engineer HVAC. In deze rol kom je te werken bij de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Doelstelling van de TG FO is het in stand houden (technische beheerder) en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en gebouwgebonden procesinstallatie CZSK (ontvlechtingafspraken met DVD). Daarnaast verzorgt de TG FO het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI. De hoofdvestigingsplaats van de TG FO is Den Helder. 

Functieomschrijving en taken 
Een Engineer HVAC verzorgt de technische normstelling en regelgeving door: 

 • Het onderzoeken en analyseren van technische mogelijkheden; 
 • Engineering van technische oplossingen; 
 • Opstellen en beoordelen van VG-plan ontwerpfase; 
 • Het definiëren van de klantbehoefte en het schrijven van een daaruit volgend bestek binnen gestelde Europese normen; 
 • Het adviseren van de afdeling inkoop voor wat betreft de uitbesteding; 
 • Het technisch beoordelen van offertes; 
 • Het adviseren van de behoeftesteller en directie DMI; 
 • Het, namens de werkgever, optreden als installatieverantwoordelijke voor de installatie FO conform het aanwijsbeleid VMMS CZSK. 

Treedt op als projectleider projecten Facilitair Onderhoud door: 

 • Het zelfstandig opstellen van een projectplan; 
 • Het zelfstandig inplannen van de uit te voeren werkzaamheden en het toezien op het tijdig uitvoeren van de project werkzaamheden door intern en extern personeel; 
 • Het zelfstandig opstellen en beoordelen van VG-plan uitvoeringsfase; 
 • Het bewaken van de kwaliteit van het geleverde product; 
 • Voorzitterschap van het projectoverleg; 
 • Budget bewaking betreffende de toegewezen projecten; 
 • Projectevaluatie volgens KAM managementsysteem. 

Levert een bijdrage aan het instandhoudingproces van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in gebouwen en aan systemen CZSK, door: 

 • Het ontwikkelen van onderhoudsconcepten (na onderzoek en analyse) inclusief de daarbij behorende technische documentatie; 
 • Het ontwerpen van modificaties aan installaties en de begeleiding van de uitvoering daarvan; 
 • Het verrichten van technisch onderzoek naar veel voorkomende klachten, storingen of stagnaties  en Het indienen van voorstellen ter verbetering; 
 • Het verzorgen van technische normstelling; 
 • Adviseert over nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingplannen; 
 • Is belast met het opstellen van testprotocollen en uitvoeren van technische en functionele testen; 
 • Treedt op als technisch expert voor de afdeling; 
 • Het beheren en bewaken van de installaties d.m.v. het GBS en zo nodig ingrijpen in de processen ten behoeve van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering.

Zorgt voor het systeemonderhoud van het gebouwbeheersysteem (GBS o.a. Priva/Siemens) door: 

 • Advies over integratie van de systemen; 
 • Advies voor het upgraden van hardware; 
 • Het evalueren van nieuwe releases op bruikbaarheid; 
 • Het implementeren van coderingssystemen. 

Coördineert de werkzaamheden van de engineers facilitair onderhoud, door: 

 • Het optreden als aanspreekpunt; 
 • Het verdelen van de werkzaamheden en bewaken van de voortgang; 
 • Het bewaken van de voortgang van projecten. 

Eisen 

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO 4 energietechniek, elektrotechniek of werktuigbouwkunde; 
 • Je bent in het bezit van een NEN 3140 en NEN 1010 certificaat 
 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als bijvoorbeeld engineer HVAC of inbedrijfsteller meet-en regeltechniek overeenkomstig / gelijkwaardig aan onze functie taken in een technisch complexe omgeving; 
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed; 
 • Je hebt ruime ervaring met diverse Siemens systemen. 
 • Bij aanvang van de werkzaamheden beschik je over een VCA-VOL certificaat; 
 • Je bent tussen de 36 en 40 uur beschikbaar. 

Wensen 

 • Je hebt ervaring als projectleider in een industriële onderhoudsomgeving met gebouwgebonden installaties en productiemiddelen; 
 • Je hebt diverse PRIVA certificaten; 
 • Je hebt ervaring als engineer , inbedrijfsteller of onderhouder aan gebouw gebonden installaties binnen Defensie. 

Voorwaarden 

 • Standplaats: Den Helder; 
 • Gewenste aantal uren: 36-40; 

Interesse 

Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 – 105 47 05 en vraag naar Shanita. Zij staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier. 

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt