Engineer technische bedrijfsvoering (regio Den Helder)

By Andrea Lapere | 26 June 2023

Voor Defensie zijn we op zoek naar een Engineer technische bedrijfsvoering. De instandhoudinggroep Klein Boven Water (IG KBW) is één van de afdelingen van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) en is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van ruim 1000 kleine bovenwatereenheden in gebruik bij Defensie. Sinds kort is binnen de afdeling Engineering van IGKBW een Bureau Technische Bedrijfsvoering ingericht.

De doelstelling van het bureau technische bedrijfsvoering IG-KBW is het zekerstellen dat de bedrijfsvoering bij de operationele eenheden in beheer bij IG-KBW is beschreven, wordt ondersteund en wordt getoetst. Uitgangspunt is zoveel mogelijk standaardisatie in de bedrijfsvoering. Het bureau technische bedrijfsvoering IG-KBW volgt hierbij de regelgeving en visie van de Materieel Bedrijfsvoering Autoriteit (MBVA). De MBVA is de vraagbaak, normsteller en onderhouder van de Materieels Logistieke bedrijfsvoering voor alle eenheden en systemen van CZSK. Het initiëren en begeleiden van (kleine) verbetertrajecten voor het actualiseren en verbeteren van de technische bedrijfsvoering bij de KBW-eenheden;

 • Het opstellen, bijwerken en publiceren van alle bedrijfsvoering relevante (technische) documentatie;
 • Toetsen of het Preventief Onderhoud goed uitgevoerd wordt en zo niet maatregelen ter verbetering starten en zo nodig uitvoeren
 • Het opstellen, bijwerken, uitgeven en bewaken van incidentele en structurele richtlijnen, voorschriften, publicaties en instructies, aan de operationele eenheden, en waar van toepassing, aanvullen met KBW specifieke processen en regelgeving en toetsen of deze zijn verwerkt in vigerende voorschriften;
 • Het gevraagd, ongevraagd en doorlopend adviseren en ondersteunen van de technische bemanningen van de operationele KBW-eenheden, structureel tijdens het opwerktraject, en incidenteel wanneer gewenst of noodzakelijk, op het gebied van de dagelijkse bedrijfsvoering;
 • Het opstellen, monitoren en actualiseren van de arbeidskwalificatielijsten, i.s.m. de afdeling OKM, om personeel doelmatig op te leiden en opgeleid te houden;
 • Het (mede)opstellen en uitgeven van de kwaliteits- en controlelijsten, waaraan de operationele KBW-eenheden moeten voldoen om een gevalideerde kwaliteitscheck op de uitvoering van de bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren;
 • Het geven van advies aan de DMO ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van varende KBW-eenheden behorende bij het CLAS, of de KMAR;
 • Het monitoren van het onderhoudsproces en het actualiseren en bijwerken van de onderhoudsbescheiden in SAP.

Functieomschrijving en taken

 • Bewaken en bijwerken van de technische documentatie, voorschriften en publicaties;
 • Opzetten, monitoren en actueel houden van het planmatig onderhoud;
 • Begeleiden en toezicht houden op de technische bedrijfsvoering door regelmatige bezoeken en interacties met de technische medewerkers;
 • Het verbeteren van de beschikbaarheid en de vindbaarheid van informatie;
 • Fungeren als vraagbaak op het gebied van bedrijfsvoering en regelgeving;
 • Het ondersteunen en adviseren van Commandanten/HTD's/SVO's/CTD;s, betreffende de bestaande materieels-logistieke bedrijfsvoering en/of aanpassingen hierop;
 • Het regelmatig bezoeken van de schepen en ter plekke expertise te verlenen of richtlijnen te verstrekken, alsmede de voortgang van nog op te lossen knelpunten te monitoren;
 • Het optreden als aanspreekpunt voor C-STC voor de KBW aspecten van de materieels-logistieke bedrijfsvoering;
 • Het opstellen en aanpassen van de materieels-logistieke bedrijfsvoeringconcepten;
 • Custodian/penvoerder zijn van relevante boekwerken op het gebied van de technische bedrijfsvoering (o.a. de reeksen orderboeken commandant, Instructie DMI en de platformhandboeken);
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van technische opleidingsprogramma's ;
 • Het optreden als aanspreekpunt t.b.v. materieels-logistieke bedrijfsvoeringsaspecten aangaande de materiele zeewaardigheid.
 • Het actualiseren en bewaken van arbeidskwalificaties voor de technische dienst bij de operationele eenheden.

 

Eisen

 • Je beschikt minimaal over een mbo-niveau 4 diploma in een technische richting of gelijkwaardige militaire opleiding.;
 • Je kan zelfstandig uit de voeten met de standaard applicaties van MS-Office ( Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Webbrowsers) en beheerst de basis functionaliteiten binnen deze programma's.;
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als engineer / werkvoorbereider / bedrijfsvoerder in de laatste 15 jaar, overeenkomstig met de functietaken;
 • Bij aanvang van de werkzaamheden beschik je over een VCA-VOL certificaat.

 

Wensen

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten en beheren van een digitaal archief, of het inventariseren, structureren en vindbaar maken van relevante informatie, documentatie en tools op netwerkomgevingen;
 • Je hebt SAP ervaring in de rol van engineer / werkvoorbereider of bedrijfsvoerder;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het gebruik van de modules Plant Maintenance en Material Management in SAP waarbij je verantwoordelijk was voor het zelfstandig uitvoeren van meldingen, orders en materiaalaanvragen;
 • Je bent in je loopbaan militair geweest bij de marine en je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de technische bedrijfsvoeringsprocessen aan boord van eenheden van CZSK of bij Seatrain, en minimaal in de rang van Sergeant-Majoor;
 • Je beschikt over gespecialiseerde kennis (gebruik, onderhoud en storing zoeken) van platform Installaties van Civiele of CZSK schepen;
 • Je hebt ervaring met 'elektronic publishing' , het vervaardigen en bijwerken van documentatie of vergelijke objecten / filmpjes;
 • Je hebt en IPMA-D of gelijkwaardig certificaat;
 • Je hebt een hbo-diploma in technische richting of militair gelijkwaardige opleiding.

 

Voorwaarden

 • Afdeling: DMI/Instandhouding Groep Kleine Bovenwater Eenheden
 • Standplaats: Den Helder
 • Gewenste aantal uren per week: 24 – 40
 • Mogelijkheid tot thuiswerken: ja, invulling in overleg.

 

Interesse

Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 – 105 47 05. We staan je graag te woord! Of solliciteer direct via het sollicitatieformulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt