Manager Engineering

By Andrea Lapere | 10 February 2021

Voor een bedrijf in Zuid-Holland dat al decenia gespecialiseerd is in 'Artificial Intelligence' zoeken wij een Manager Engineering. 

Functieomschrijving: 

De Manager Engineering heeft een leidende rol op de engineeringafdeling en zoekt naar topkwaliteit in alle technische disciplines, inclusief softwareontwikkeling, software kwaliteitsborging, ontwikkelingsprocessen metrics en analytics, prestatiemanagement van de afdeling engineering en rapportage aan senior executives en de Raad van Bestuur.

De Manager Engineering geeft leiding aan de dagelijkse activiteiten van zowel de engineeringteams als aan het managen en uitvoeren van softwareontwikkelingsprojecten conform het draaiboek, de leveringstoezeggingen en de projectplannen. Daarbij is hij/zij ook verantwoordelijk voor het personeel, de middelen en het behoud van de beste technische afdeling in zijn klasse.

De Manager Engineering geeft ook leiding aan het engineeringteam in zijn functie van platform via een mix van moderne softwareontwikkelingsmethodieken, die het meest geschikt zijn voor de uit te voeren taken en die het team helpen bij het bereiken en overtreffen van de afdelingsdoelen. Hij/zij zorgt voor zowel technische begeleiding en richting, als voor praktische hulpmiddelen en projectmanagement, voor alle softwareontwikkelingsactiviteiten.

De Manager Engineering neemt het voortouw met een diepgaand inzicht in nieuwe en relevante ontwikkelingsmethodieken, met het doel om de efficiency van het ontwikkelteam te realiseren. Hij/zij zorgt voor een optimale toepassing van engineering middelen om te voldoen aan productontwikkeling en klanteneisen en zorgt voor de implementatie van solide maar flexibele processen die de softwareontwikkelingsprocessen ondersteunen.

De Manager Engineering speelt een leidende rol bij de wervingsactiviteiten van de afdeling software engineering om de efficiency en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

De Manager Engineering is ook mentor en een rolmodel (d.w.z. het goede voorbeeld geven) voor al het technisch personeel, is proactief behulpzaam bij hun taken en bevordert voortdurend de groei van hun vaardigheden.


Verantwoordelijkheden

Toezichthoudende / leidende rol
: de Manager Engineering speelt een leidende rol op de engineeringafdeling waar hij/zij zoekt naar topkwaliteit in alle technische disciplines, inclusief gegevensverwerking, kwaliteitsborging, applicatieontwikkeling, analyses, algoritmen en beveiligingsimplementaties (bijv. ISO 27001).

Strategie: de Manager Engineering speelt ook een leidende technische rol binnen de afdeling waar hij/zij is belast met de planning, het beheer, de uitvoering en de implementatie van softwareprojecten, inclusief het dagelijkse projectbeheer, scopemanagement, issue- en risicobeheer, evenals regelmatige statusrapportage. In die hoedanigheid ontwikkelt hij/zij strategische plannen met betrekking tot de technische uitwerking van software (kennispakketten) en stelt de technische visie van het bedrijf vast in coördinatie met de CTO. Hij/zij houdt ook toezicht op de strategische inzet van de middelen. De Manager Engineering is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor de totale levenscyclus van systeemontwikkeling.

Samenwerking en ondersteuning: de rol van Manager Engineering is ook een van samenwerken. Hij/zij zal nauw samenwerken met senior engineeringteams bij het beheer en de ontwikkeling van strategische planning. Hij/zij zal ook nauw samenwerken met de afdeling gebruikerservaring bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van schaalbare technologieën die zullen leiden tot grotere klanttevredenheid. Hij/zij werkt ook samen met het management van senior engineering om ervoor te zorgen dat systemen voldoen aan de algemene bedrijfseisen en -normen.

Kennis: de Manager Engineering blijft op de hoogte van toonaangevende en geavanceerde technologieën en het beste ontwikkelingen in de branche. Hij/zij houdt zich bezig met relevante en geschikte technologieën, die voordelen kunnen opleveren voor de engineering ontwikkelingsafdelingen.

Overige taken: de Manager Engineering doet al hetgeen hij/zij nodig acht voor een goede uitvoering van zijn/haar taken en plichten zoals gedelegeerd door de CTO of de werkgever. Dit kan een ook ondersteuning zijn van het verkoopteam tijdens commerciële acties, in het bijzonder tijdens een proef of in een concept- en pilotfase.

Eisen

Opleiding
: minimaal HBO opleiding in computerwetenschappen of een ander relevant veld. Een equivalent hiervan in werkervaring is ook acceptabel voor deze functie.

Ervaring: minimaal 7 jaar werkervaring in een senior positie en ruime ervaring in software engineering, kennis of AI-ontwikkeling en/of ondersteuning van grote klantprojecten. Ervaringen met telecomnetwerkprojecten zijn een pré. Tevens aantoonbare ervaring met het leiden van technische teams met multifunctionele projecten en met het vastleggen van projectvoortgang. Een bewezen staat van dienst in voortdurende projectopleveringen en het ontwerpen en ontwikkelen van complexe, interactieve producten voor consumentensoftware. Ruime ervaring met het bouwen van klantgerichte producten en diensten en met agile methodes.

Communicatieve vaardigheden: communicatieve vaardigheden, zowel in schriftelijke als mondelinge vorm, zijn noodzakelijk voor de Manager Engineering. Dit is van belang richting de junior engineering/stagiaires, maar ook is duidelijkheid in de communicatie essentieel in verband met functie overschrijdende taken. Communicatie vaardigheden zullen ook nodig zijn bij het opstellen van voortgangsrapportages voor het uitvoerend management.

Technologie / software: de Manager Engineering moet, net als zijn/haar junioren, technologisch bedreven zijn en blijk geven van uitstekende computervaardigheden. Hij/zij heeft een aangeboren kennis van data modellering en IT architectuur voor schaalbaarheid en kennis hebben van een verscheidenheid aan programmeertaal zoals Java, Python en C ++.

Interpersoonlijke vaardigheden: de Manager Engineering zal klant- en resultaatgericht zijn, een creatieve en strategische denker zijn, gemakkelijk kunnen werken in een constant veranderende omgeving, waar veel wordt samengewerkt. Hij/zij moet ook een scherp oog hebben voor detail en een constant en onwrikbaar vertrouwen in kennis en bekwaamheid. Kalm en beheerst blijven in tijden van onzekerheid, stressbestendig zijn en inspirerend voor zijn/haar leeftijdsgenoten en junioren.

Leiderschap / persoonlijke vaardigheden: de kandidaat moet uitstekende leiderschapsvaardigheden hebben en bekwaam zijn om een multifunctioneel team met een gemeenschappelijke visie naar een gezamenlijke richting te bewegen. Hij/zij zal ook een sympathieke en herkenbare persoon zijn die in staat is om zinvolle en duurzame verbindingen met anderen te maken. Hij/zij zal ook het vertrouwen bij anderen wekken, waardoor het voor hen gemakkelijk wordt om op zijn inzichten, richtlijnen en oordelen te vertrouwen.

Reageren

Mocht je meer informatie willen, bel dan naar 085 – 105 47 05 en vraag naar Wishaal. Zijn team staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier. Laat het ons weten!

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt