Hoofd Technische Dienst/Machinestelling

By Andrea Lapere | 17 November 2021

Deze organisatie maakt kunststof hulpstukken voor leidingsystemen.

De bedrijfsactiviteiten zijn onder te verdelen in de volgende domeinen:

 • Productie & Logistiek met de onderdelen productie, productieplanning, voorraadbeheer, warehousing, transport, -costing en inkoop;
 • Techniek met hieronder kwaliteit, engineering, productontwikkeling;
 • Sales & Marketing, met daaronder verkoop buitendienst, verkoop binnendienst, marketing;
 • Finance, met als activiteiten budgettering, financiële rapportage, controlling, debiteuren- en crediteurenadministratie en cashmanagement;
 • P&O, met activiteiten op het gebied van personeelszorg, personeelsontwikkeling, personeelsvoorziening, personeelsbeheer en salarisadministratie.

Functieomschrijving

 • Meewerken aan en zorgdragen voor preventief en curatief onderhoud, nieuwbouw-/uitbreidingswerkzaamheden op elektrisch, hydraulisch, mechanisch en pneumatisch gebied, zodanig dat taken tijdig en overeenkomstig vereiste specificaties worden uitgevoerd en geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd;
 • Rapporteert aan Manager Productie & Logistiek;
 • Geeft leiding aan De Hoofd Technische Dienst;
 • Hoofd Machinestelling geeft leiding aan:

1 Allround monteur (1 FTE), onderhoud monteur (1 FTE) en Machinestellers (max. 5 FTE).

Taken

Zorgdragen voor bewaking, sturing en uitvoering van processen in het kader van de technische dienst:

 • Beoordelen van de haalbaarheid van de planning en overleggen met de planning inzake mogelijke aanpassingen;
 • Begeleiden en coachen van technische medewerkers;
 • Controleren van de procesvoering op de afdeling en beoordelen van informatie;
 • Overleg met de Kwaliteitsdienst, Productie, Engineering en/of het Bedrijfsbureau;
 • Opvolgen/bewaken van het onderhoudsplan en waarborgen geplande en gevraagde output;
 • Personeelsplanning maken, zowel lange en korte termijn.

Meewerken met en leidinggeven aan allround monteur, onderhoudsmonteur  en machinestellers. Het geven van aanwijzingen en instructies zodat de werkzaamheden, met in acht name van de veiligheidsinstructies correct worden uitgevoerd.

 • Regelen van de werkverdeling binnen het team en instrueren van medewerkers met betrekking tot de te realiseren productie;
 • Uitoefenen van toezicht op de uit te voeren werkzaamheden en bijsturen waar nodig;
 • Verlofplanning beheren;
 • Team overleg zowel dagelijks op de vloer als in periodieke werkoverleggen;
 • Sollicitatiegesprekken voeren;
 • Instrueren m.b.t. veiligheid en kwaliteit;
 • Oplossen van problemen die door de medewerkers niet kunnen of mogen worden verholpen;
 • Functioneringsgesprekken houden;
 • Begeleiden, motiveren en stimuleren van medewerkers;
 • Communicatie richtlijnen en omgangsnormen bewaken;
 • Verzorgen van de personele aangelegenheden van de eigen afdeling(en).

Zorgdragen dat bedrijfsregels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd:

 • Orde en netheid volgens 5S-methodiek;
 • Toezien op naleving van de veiligheidsregels;
 • Toezien op juist gebruik van PBM’s;
 • Uitvoering geven aan verzuimbeleid, o.a. medewerkers bellen, het voeren van verzuimgesprekken; uitvoeren van ziekenbezoeken en het in uitvoering brengen van het plan van aanpak bij reïntegratie;
 • Behandelen van veiligheid, gezondheid en milieu thema’s;
 • Correcte afvoer van afval.

Leiden en uitvoeren van verbeteracties binnen de afdeling met als doel:

 • Verbeteren van de veiligheid;
 • Verbeteren van de kwaliteit;
 • Verkorten van de doorlooptijden;
 • Verhogen van de efficiency;
 • Lean methodiek;
 • PDCA methodiek (plan do check act).

Organiseren van en leidinggeven aan de afdelingsactiviteiten, zodanig dat een optimale realisatie van het beleid mogelijk wordt.

 • Overdragen en ondersteunen van beleidskeuzes, informatie en resultaten;
 • Scheppen van de organisatorische randvoorwaarden waaronder middelen, structuren en werkwijzen.

Eisen

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring verreist op het gebied van:
  • PLC gestuurde machines (storing zoeken);
  • Elektrische installatiegebied (laagspanning);
  • Pneumatiek;
  • Hydrauliek;
  • Machinebouw.
 • Bekendheid met aandacht voor veiligheid bij het bedienen van en werken aan machines en handgereedschappen;
 • Bereidheid tot het volgen van basisopleiding BHV, VCA (VOL), 5S en Lean Six Sigma opleiding.

Werkgerelateerde bezwaren

 • Hinder van stof, vuil, lawaai en soms wisselende temperatuurverschillen;
 • Mogelijkheid tot oproep/verschoven dienst indien de bezetting daarom vraagt;
 • Mogelijk inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Reageren

Ben jij geinteresseerd in de functie van Hoofd Technische Dienst/Machinestelling? Laat het ons weten! Mocht je meer willen weten,

bel dan naar 085 - 105 47 05 en vraag naar Wishaal. Zijn team staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt