Projectleider

By Andrea Lapere | 05 July 2022

Voor Defensie zijn we op zoek naar een Projectleider. In deze rol kom je te werken bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine in Den Helder. De DMI heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen van de Koninklijke Marine en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem. Van nieuwbouw, onderhoud tot aan afstoting. De hoofdvestigingsplaats van de TG PLF is Den HelderDe werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie projecten van de instandhoudingsgroep Klein Boven Water (IG KBW). Deze groep is verantwoordelijk voor de instandhouding van de KBW eenheden en daarnaast ook voor de steeds groter worden groep Kleine Onderwater eenheden (KOW). Ook draagt de IG KBW zorg voor verwerving/nieuwbouw van de zogeheten cat-C KBW/KOW eenheden.

De sectie projecten van de IG KBW voert de volgende hoofdtaken uit:

 • Projectmanagement voor onderhoudsperiodes inclusief modificaties (intern DMI of uitbesteed);
 • Projectmanagement voor het integraal uitbesteden van het onderhoud/modificaties van KBW/KOW eenheden;
 • Projectmanagement voor de verwerving van nieuwe KBW/KOW cat. C eenheden;
 • Voor deze taken beschikt de sectie projecten over een projectplanningscel.

 

Functieomschrijving en taken

Realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, meerdere met elkaar verweven deelprojecten) op de gebieden product/kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door:

 • Het opstellen van een Project Initiatie Document (PID) waarin het projectmandaat en de projectstrategie wordt uitgewerkt in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;
 • Het opstellen van en Project Management Plan (PMP), welke fungeert als de projectovereenkomst en waarin de werkwijze van het projectteam staat omschreven en de gehanteerde procedures.
 • Het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten zoals overeengekomen in het PMP;
 • Het (laten) opstellen en actualiseren van de planningen voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen en financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;
 • Het onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico's zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico's zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;
 • Het periodiek opstellen van rapportages over de bereikte resultaten, en op basis van die resultaten voorstellen doen over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde projectstrategie en randvoorwaarden.

 

Eisen

 • Je beschikt minimaal over een HBO-diploma in een technische richting;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager/leider in een technisch complexe setting in de afgelopen 10 jaar. De ervaring bestaat uit:
  1. Leiden van technische projecten met een budget van meer dan 1 miljoen EURO;
  2. Maken van projectmanagementproducten (PID, PMP).
 • Je bent in het bezit van een IPMA-B of Prince 2 Foundation certificaat;
 • VCA-VOL certificaat bij aanvang.

 

Wensen

 • Je hebt met de Defensieorganisatie binnen het systeem logistieke domein;
 • Je hebt kennis van en ervaring met aanbestedingen binnen de overheid. De ervaring bestaat uit:
  1. Aansturen van project waarin een EU aanbesteding doorlopen is.
  2. In die hoedanigheid meedenken met de verwerver over de te volgen inkoopstrategie.
  3. En betrokken bij het formuleren van het programma van eisen;
  4. En ook het participeren in de beoordeling van de aanbieders.

 

Voorwaarden

 • Afdeling: sectie projecten, instandhoudingsgroep KBW
 • Standplaats: Den Helder
 • Gewenste aantal uren per week: 36 – 40
 • Mogelijkheid tot thuiswerken: In overleg.

 

Interesse

Solliciteer direct via het sollicitatieformulier. Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 – 105 47 05. We staan je graag te woord!

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt