Senior ILS ondersteuner (regio Den Helder)

By Andrea Lapere | 25 June 2023

Voor Defensie zijn we op zoek naar een Senior ILS ondersteuner. In deze rol kom je te werken de Instandhoudingsgroep Fregatten.

De instandhouding Groep Onderzeeboten (IG OZB) is een van de zes organisatiedelen van de Afdeling Maritieme Instandhouding (AMI), één van de afdelingen van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zee Strijd Krachten (CZSK).

De instandhoudinggroep Onderzeeboten is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de onderzeeboten.
De doelstelling van een instandhoudinggroep is het met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten:

 1. verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de wapensystemen, die tot de instandhoudinggroep behoren op grond van de Aanwijzing Gereedstelling Commandant Der Strijdkrachten (AGCDS),
 2. effectueren van overige opgedragen instandhoudingactiviteiten op grond van de AGCDS.

De IG OZB bestaat uit de vier secties Operationeel Beheer & VAM, Projecten, Engineering en Productie. Tevens kent de IG OZB de staf secties Wapen Systeem Management (WSM) en Bestuurlijke Ondersteuning. De IG OZB staat onder leiding van een Kapitein Luitenant ter Zee (KLTZ) en heeft 141 medewerkers.

Beschrijving taken afdeling

 1. Opstellen van de instandhoudingplannen voor de huidige en toekomstige onderzeeboten.
 2. Uitvoeren van de opgestelde instandhoudingplannen en het uitvoeren of laten uitvoeren van incidenteel correctief onderhoud voor de operationele onderzeeboten.
 3. Vervullen van de loketfunctie met een bereikbaarheid van 24/7 voor behoeften aan producten en diensten van de instandhoudinggroep OZB.
 4. Het aanbrengen en behouden van balans tussen de behoefte aan producten en diensten binnen de instandhoudinggroep OZB met de schaarse beschikbare middelen.
 5. Het toezien op de materieel-logistieke bedrijfsvoering van de huidige en toekomstige onderzeeboten.
 6. Aansturen en coördineren van de interne (CZSK) en externe leveranciers van producten en diensten, die benodigd zijn voor het verwezenlijken en bestendigen van de materiële gereedheid van de huidige en toekomstige onderzeeboten.
 7. Vervullen van de rol als onderhouder binnen het Wapensysteem-management en het regisseren van het Installatiemanagement voor de huidige en toekomstige onderzeeboten.
 8. Vervullen van de rol als systeemintegrator voor de huidige en toekomstige onderzeeboten de exploitatiefase, inclusief het gebruik gereed en gecertificeerd opleveren van de operationele eenheden.
 9. Uitvoeren van projectmanagement van complexe instandhoudingprojecten voor de onderzeeboten.

Functieomschrijving en taken

Binnen de IG OZB lever je, in diverse projectteams, ILS ondersteuning ten behoeve van het verrijken en aanvullen van SAP data en de totstandkoming en/of ontwikkeling t.b.v. de voorbereiding en/of realisatie van materieelprojecten door het adviseren en ondersteunen van de Projectmanager van het projectteam door:

 • het zelfstandig verzamelen en beoordelen van de huidige instandhoudingsproducten;
 • het i.s.m. de installatie-managers opstellen van onderhoudstaaklijsten;
 • het controleren en verrijken van de voorgeschreven configuratie;
 • het afstemmen van de werkzaamheden met de ILS-coördinator en de verschillende installatiemanagers van IG OZB en de Maritieme Techniekgroepen;
 • het adviseren en laten beoordelen van geüpdatete ILS documentatie door de installatiemanagers;
 • het adviseren over de benodigde logistieke middelen/ILS-elementen: onderhoudsschema, reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, onderhoudsdocumentatie, opleidingen en opleidingsleermiddelen, onderhoudsfaciliteiten alsmede de inrichting van het configuratie- en obsolescence management en de invoer SAP ERP M&F database;
 • het coderen van artikelen in NCORE;
 • het updaten, aanpassen en verbeteren van overige relevante ILS-producten;
 • het bijdragen aan de totstandkoming  van systeemplannen en bijbehorende ILS-plannen;
 • het adviseren over preventief onderhoud (PO) strategieën, PO plannen en taaklijsten in SAP ERP M&F.

In systeemteams lever je zelfstandig bijdragen t.b.v. de instandhouding en afvoer van materieel door het adviseren en ondersteunen van de systeemmanager inzake logistieke aspecten door:

 • het zelfstandig dan wel in opdracht analyseren en evalueren van instandhoudinginformatie m.b.t. inzetbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudskosten;
 • het geven van adviezenvoorstellen tot aanpassing van systeemplannen en ILS-plannen op basis van een  van een ILS interpretatie;
 • het geven van advies op voorstellen tot aanpassing Life Of Type (LOT)-prognose op basis van een LCC toetsing; het geven van advies t.a.v. het doen van de LCC toetsing op basis van voorstellen ter verbetering van de kosteneffectiviteit van materieel;
 • het verwerken en archiveren van gegevens m.b.t. voorgenomen maatregelen ter verbetering van het materieel, in relatie tot de kosteneffectiviteit ervan;
 • het bijdragen leveren aan de totstandkoming tot het actualiseren van systeemplannen en ILS-plannen;
 • het toetsen en actualiseren van preventief onderhoud (PO) strategieën en ILS producten, PO plannen en taaklijsten in SAP ERP M&F;
 • het toetsen en bijdragen aan de projectmatige invoer en afvoer van materieel en de daaraan gerelateerde logistieke middelen (reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, documentatie en opleidingsleermiddelen).

 

Eisen

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-4 opleiding met als richting/specialisatie techniek;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring te hebben in een gelijksoortige functie in de afgelopen 10 jaar.

De ervaring bestaat uit:

 • Het onderhoud en onderhoudsmanagement van scheepsinstallaties van complexe zeegaande schepen;
 • zelfstandig verzamelen en beoordelen van de huidige instandhoudingsproducten;
 • inzicht hebben in hoe complexere technische systemen aan boord functioneren en in stand worden gehouden.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het SAP.
 • Zelfstandig onderhoudsgegevens kunnen uitlezen, interpreteren, aanpassen en toevoegen in SAP M&F
 • VCA-Basis certificaat bij aanvang.

Wensen

 • Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie binnen Defensie CZSK;
 • Je beschikt over SAP defensie ervaring

De ervaring bestaat uit:

 • specifieke Defensie modules Werkvoorbereider Medewerker Bedrijfsbureau;
 • specifieke Defensie modules Integrated Logistic Support;
 • specifieke Defensie modules Beheren taaklijsten.

Voorwaarden

 • Afdeling: CZSK/DMI/MI/MI/IH Grp OZB;
 • Standplaats: Den Helder;
 • Gewenste aantal uren per week: 40;
 • Mogelijkheid tot thuiswerken: ja, invulling in overleg.

 

Interesse

Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 – 105 47 05. We staan je graag te woord! Of solliciteer direct via het sollicitatieformulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt