Sr. Engineer Scheepsbouw

By Andrea Lapere | 31 August 2023

Senior Engineer Scheepsbouw IG FF&OPV

 • Functienaam: Sr. Engineer Scheepsbouw
 • Salarisschaal: 10 (4700,-)
 • Afdeling: DMI/ Instandhoudingsgroep Fregatten & Outgoing Patrol Vessels
 • Standplaats: Den Helder
 • Gewenste startdatum: 01-01-2024
 • Initiële einddatum: 31-12-2026
 • Optie tot verlenging: ja, 1 x 1 jaar tot uiterlijk 31-12-2027
 • Uren per week: 32 – 40
 • Thuiswerken: Nee

Afdeling

De Instandhoudingsgroep FF is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofd doelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de van LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV's. De afdeling engineering bestaat uit technische en operationele engineering en is o.a. verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingplannen van de  LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV's, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe onderhoudsopdrachten.

Beschrijving taken afdeling

De afdeling technische engineering van de betreffende Instandhoudingsgroep bestaat uit een aantal disciplines te weten scheepsbouw, werktuigbouw en elektrotechniek bestaande uit senior engineers, engineers en assistent engineers. Als senior engineer scheepsbouw werk je in een dedicated team en werk je samen met engineers van de andere disciplines. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van het materieel waar jij verantwoordelijk voor bent. Hierbij hou je je bezig met o.a. de volgende werkzaamheden zoals het ontwerpen en doorberekenen van benodigde modificaties, het schrijven van hersteladviezen, normen, meetrapporten, technische opdrachtstellingen e.d. Hiernaast ben je als installatiemanager de deskundige binnen je vakgebied werktuigbouw en verzorg je de Integrated Logistic Support (ILS) engineeringsproducten zoals reservedelen, opleidingen, documenten, configuratie, benodigde special tools en het onderhoud. Kortom een zeer veelzijdige en uitdagende functie.

Functieomschrijving en taken

 1. Je fungeert als installatieverantwoordelijke engineer van (complexe) installaties, door:
  het technisch normeren, adviseren en zo nodig afnemen bij nieuwbouw.
  het technisch normeren, adviseren en zo nodig afnemen bij modificaties.
  het inrichten en onderhouden van de onderhoud strategie.
  het uitvoeren van life-cycle management en het bewaken van de performance.
  de regie te voeren over het onderhoud
  het organiseren van het driehoeksoverleg m.b.t. logistiek
  het bedenken /realiseren coördineren van complexe technische oplossingen.
 2. Je verzorgt technische normstelling, voorbereiding, begeleiding en planning bij onderhoudsopdrachten;
 3. Je ondersteunt de productieafdelingen met adviezen over het productieproces en de inrichting hiervan;
 4. Je fungeert als kennisbron of -coördinator voor een technisch vakgebied door:
  het inventariseren van de aanwezige en benodigde kennis.
  het doen van verbetervoorstellen voor het ontwikkelen van kennis.
  het coördineren bij het uitvoeren van goedgekeurde plannen en voorstellen.

Eisen

 • Je beschikt minimaal over een Hbo-diploma scheepsbouw
 • Je hebt uitgebreide kennis in het specifieke vakgebied
 • Je hebt uitgebreide kennis met betrekking tot de eventueel toegewezen specifieke technische processen en/of installaties en systemen
 • Specifieke kennis van de kwetsbaarheidseigenschappen, signaturen, systemen, specifieke onderhoudsproblemen en onderhoudsmethoden.
 • Kennis van ILS methoden en technieken.
 • Je hebt specifieke kennis van engineeringproducten en de wijze waarop deze producten tot stand worden gebracht. (Bij nieuwbouw, modificaties, onderhoud technisch beheer, voorraadbeheer en afvoeren).
 • Je hebt kennis van de voor Engineering van belang zijnde wetgeving en interne regelgeving op het gebied van ARBO en milieu.
 • Je hebt kennis van Projectmatig werken.
 • Je hebt SAP kennis

Wensen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV's en dan met name van de Platform- en Sewaco Systemen aan boord en scheepsbouw
 • Je bent eerder engineer scheepsbouw geweest binnen Defensie in de laatste 15 jaren
 • Je hebt kennis en ervaring in het ILS proces, producten, methoden en technieken

Meer informatie

Neem contact op met Shanita via shanita@stratego.work of bel 085-1054705

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt