Teamleider productie

By Andrea Lapere | 16 November 2021

Deze opdrachtgever in de regio Drechtsteden fabriceert een breed assortiment fittingen en accessoires voor de leidingsystemen van onze klanten die in verschillende landen in Europa gevestigd zijn. Hun producten zijn verkrijgbaar in vrijwel alle denkbare vormen en diameters. Voor hun hoogwaardige fittingen gebruiken zij verschillende materialen zoals PVC en PP. De bedrijfsactiviteiten zijn onder te verdelen in de volgende domeinen:
 • Productie, met daaronder de afdelingen Logistiek, Planning, Bedrijfsbureau en Technische Dienst;
 • Productontwikkeling;
 • Sales, zowel buitendienst als verkoop binnendienst;
 • QESH, gericht op kwaliteit, veiligheid, milieu en facilities;
 • Finance, waaronder Controlling, Reporting, Debiteuren- en Crediteurenadministratie;
 • HR, gericht op sourcing, talent mgt, personeelszorg en beheer.
Functieomschrijving
Het zorgdragen voor het productieproces en deze binnen de gestelde doelen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, levertijd, kosten/efficiency realiseren.
 
Taken
 • Toezien op het naleven van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en aanspreken van personen op onveilig gedrag;
 • Zorgdragen voor een schone en veilige werkomgeving;
 • Waarborgen van BHV aanwezigheid in de afdeling;
 • Toezien op de uitvoering van interne audits (5S);
 • Zorgdragen voor bewaking, sturing en uitvoering van processen in het kader van de productie;
 • Afstemming productieplanning;
 • Begeleiden en coachen van productiemedewerkers zowel technisch als in professionele ontwikkeling;
 • Controleren van de procesvoering op de afdeling en beoordelen van informatie;
 • Beoordelen van de productkwaliteit door visuele controle en het uitvoeren van (steekproefsgewijze) metingen;
 • Voorbereiden van productiefaciliteiten gereedzetten van de werkplek;
 • Treffen van maatregelen inzake afwijkingen, aangeven van gewenste correcties en bespreken van proces;
 • Opvolgen/bewaken van planning en waarborgen geplande en gevraagde output;
 • Verantwoorden van gerealiseerde productie in het geautomatiseerde systeem;
 • Personeelsplanning;
 • Uitoefenen van toezicht, aangeven van gewenste correcties;
 • Aansturen van assistent teamleiders en medewerkers;
 • Delegeren van verantwoordelijkheden rekeninghouden met de capaciteiten van medewerkers en het team;
 • Faciliteren van verbetervoorstellen door medewerkers (beoordelen voorstel, kosten-batenafweging maken, uitwerken, leiden project e.d.);
 • Oplossen van problemen die door de medewerkers niet kunnen of mogen worden opgelost;
 • Delegeren van verantwoordelijkheden rekeninghouden met de capaciteiten van medewerkers en het team;
 • Behartigen van personele aangelegenheden;
 • Signaleren van personeelstekort, mede beslissen over de aanname van sollicitanten en uitzendkrachten;
 • Voeren van functionerings-, voortgangs-, en beoordelingsgesprekken en bewaken en opvolgen van afgesproken activiteiten;
 • Begeleiden van ziekteverzuim;
 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers;
 • Deelnemen aan teamoverleg, leiden van ploegoverleg;
 • Rapporteren van bijzonderheden;
 • Uitvoeren van administratieve werkzaamheden (registratie personeelsinformatie, urenregistratie, ziekteverzuim e.d.).
Eisen
 • Inititatief nemen bij kansen. Komt zelf met voorstellen/ideeën/oplossingen, gaat over tot actie bij kansen, handelt actief in plaats van afwachtend;
 • Direct resultaat realiseren. Stelt zich uitdagende doelen, grijpt in bij tegenvallende resultaten, zet zich extra in na tegenslag;
 • Gericht op de wensen van de klant. In- en extern gericht (klant en collega), vraagt naar de wensen van de klant, blijft rustig en beheerst, ook bij emotionele of onverwachte reacties van klanten en collega’s;
 • Bevordert eigenaarschap en collegialiteit in het team. Ondersteunt uit zichzelf teamleden. Is bereid deel te nemen aan het team. Draagt de waarde van het team op positieve wijze uit in de organisatie.
Reageren
Mocht je meer willen weten, bel dan naar 085 - 105 47 05 en vraag naar Wishaal. Zijn team staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt