Technisch Beheerder (INGEVULD)

By Andrea Lapere | 29 January 2021

Voor de Directie Materiële Instandhouding van de Marine te Den Helder, zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder.

 

Werkzaamheden
▪ Het interpreteren van de opdracht om de opgedragen werkzaamheden systematisch
  voor te kunnen bereiden en bij knelpunten, onduidelijkheden en/of onvolkomenheden via het loket terug te koppelen naar de opdrachtgever, alsmede het opstellen van een raming;
▪ Het, na interpretatie van de opdracht, vaststellen van tijdige beschikbaarheid van mensen, middelen, materialen, methoden en capaciteit om binnen de gemaakte raamafspraken de opdracht te kunnen accepteren;
▪ Het uitwerken van de opdracht in orders en taken voor de eigen afdeling en hierbij tijdig alloceren van materialen, productiehulpmiddelen, onderhoudsobject en de benodigde capaciteit;
▪ Het na afstemming (mensen, middelen, materialen, methoden en tijd) opstellen van uborders voor assistentie van overige productiegroepen en of engineering buiten de eigen verantwoordelijke werkplek, inclusief de vereiste specificaties. Kan hierbij zowel als hoofdaannemer als onderaannemer optreden;
▪ Het opstellen van ATBs, waarin opgenomen de vereiste specificaties en benodigde budget, voor het inhuren of afroepen van diensten, het uitbesteden van werkzaamheden of aankoop van materialen;
▪ Het, waar nodig, opnemen van de werkzaamheden op locatie om een goed beeld te kunnen vormen van de opdracht/klantvraag;
▪ Het indienen van coderingsverzoeken, bij de assortiment managers, voor materialen.▪ Het coördineren met alle betrokkenen, opstellen en onderhouden van een werkplaatsplanning binnen de gestelde kaders van de opdracht.
▪ Het actualiseren van de beschikbaarheid van de gereserveerde specialismen, materialen, middelen, methoden en manuren in relatie met beschikbare en benodigde capaciteit van de groep;
▪ Het vrijgeven van de (sub)orders voor uitvoering;
▪ Het bewaken van de werkplaatsplanning en het rapporteren van de voortgang aan de opdrachtgever, alsmede signaleren van knelpunten en het geven van advies om deze knelpunten op te lossen;
▪ Het in de rol van hoofdaannemer, verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de uitgezette sub orders;
▪ Het, bij sluiten van een (sub)order, controleren van alle relevante gegevens (zoals goederenboekingen, uren, tellerstanden, onderhoudsinformatie, meetdocument(en),
  beproevingsprotocol) en terugboeken van eventuele overtollige materialen (inclusief inlever plichtige artikelen);
▪ Het afsluiten van ATBs en/of opstellen van prestatieverklaringen/service-entrys om tot betaling te komen van de gecontracteerde partij;
▪ Het opstellen van veilig werkvergunningen;
▪ Het beantwoorden van RFIs (request for information);
▪ Het, binnen de kaders van de (geaccepteerde) melding, plannen van de (sub)orders.▪ Het vastleggen en leveren van de benodigde historische) gegevens voor raamafspraken, jaaropdrachten, (deel) contracten en installatiemanagement;
▪ Het toetsen van opdrachtgegevens, voortgangsgegevens en uitnutting van urenbudgetten aan de raamafspraken en (deel) contracten;
▪ Het deelnemen aan het driehoeksoverleg (werkvoorbereider, materiaalplanner en engineer) t.b.v. het samenstellen van taaklijsten, materiaal- en stuklijsten en de input leveren met het opstellen/wijzigen van een reparatielijst voor BO/AM;
▪ Het, voor VAM en installatiemanagement, fungeren als vraagbaak voor wat betreft planning, manuren, middelen, materialen en productieprocessen;▪ Het evalueren van de uitvoering van de technische en logistieke werkvoorbereiding processen;
▪ Het aanleveren van informatie t.a.v. de allocatie van het (productie) personeel, beschikbare faciliteiten, logistiek en informatievoorziening;
▪ Het aandragen van voorstellen tot verbetering van de planning;
▪ Het evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden.

Kennis Inzicht Vaardigheden
▪ Algemeen vaktechnische kennis van werkvoorbereiding;
▪ Kennis van planningstechnieken;
▪ Administratief technische kennis van bedrijfsprocedures/processen;
▪ Kennis van vigerende wet- en regelgeving;
▪ Kennis van de techniek waarvoor de afdeling verantwoordelijk is;
▪ Kennis en inzicht van voor het vakgebied specifieke voorschriften en normeringen;
▪ Kennis van specifieke en algemene productiemiddelen;
▪ Kennis van de voor de functie relevante kantoor- en productie gerelateerde geautomatiseerde systemen;
▪ Kennis van de SAP rollen beoordelaar werkaanbod onderhoud, technisch werkvoorbereider;
  onderhoud, logistiek werkvoorbereider onderhoud, beheerder taaklijst decentraal, afroeper, logistiek voorbereider onderhoud, beheerder DIR;
▪ Communicatieve vaardigheden;
▪ Adviesvaardigheden binnen het vakgebied werkvoorbereiding;
▪ Vaardigheid in het gebruik van benodigde vreemde talen;
▪ Vaardigheid met het opstellen van programma’s van eisen t.b.v. ATBs.

Kwalificaties
▪ Afgeronde opleiding MBO niveau 4 kaderfunctionaris;
▪ Afgeronde relevante SAP opleidingen;
▪ Relevante cursussen ondersteunende systemen;
▪ VCA VOL;
▪ Werkvoorbereiding op MBO 4 niveau.

Startdatum: Z.s.m.
Initiële einddatum: 31-03-2022
Optie tot verlenging: ja
Uren per week: 40

Reageren
Mocht je meer informatie willen, bel dan naar 085 – 105 47 05 en vraag naar Wishaal. Zijn team staat je graag te woord of solliciteer via onderstaand formulier. Laat het ons weten!

 

 

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt