Werkvoorbereider Defensie Speciale Producten

By Andrea Lapere | 30 January 2024

Functienaam                     : Werkvoorbereider Defensie Speciale Producten, 32-40 uur

Salarisschaal                     : 6 (3600,-)

Afdeling                             : Maritieme Techniek/ENG Metrologie

Standplaats                       : Den Helder

Gewenste startdatum       : 01-06-2024 voor een jaar met optie tot verlenging

Thuiswerken                     : Nee

Afdeling

ENG Metrologie verzorgt de Bedrijfsvoerings- en Technische-documentatie voor de gehele Techniekgroep Defensie Speciale Producten (TGDSP). ENG Metrologie stelt de normen op en beantwoordt en beheert de vragen m.b.t. het assortiment Meet- en testmiddelen voor geheel Defensie.

Functieomschrijving en taken

 • Je verricht de voorbereiding, de begeleiding en de afhandeling van bestellingen van meetapparatuur door:
  • belanghebbenden (binnen en buiten het TG-DSP) te voorzien van de benodigde gegevens zoals te vervangen, aan te kopen en aangekochte apparatuur
  • het verwerken van vervangings- en uitbreidingsaanvragen
  • het voorzien van aanvragen voor meetapparatuur van alle informatie welke van belang is voor de door een unithoofd of anderen te nemen beslissingen (apparatuur aanwezig, elders aanwezig, prijzen, accessoires, e.d.)
  • het archiveren van de verstrekte informatie
  • bij het opstarten van bestellingen na te gaan of de apparatuur nog in de verlangde uitvoering verkrijgbaar is, prijzen en levertijden te controleren, basisspecificaties op te stellen en mogelijke alternatieven te vermelden
  • het opstellen van concept orders voor de inkoop van meetapparatuur en het invoeren daarvan in de materieel-logistieke systemen
  • het bewaken van de voortgang van de bestellingen en het signaleren van stagnaties
  • het leveren van de voor keuring noodzakelijke gegevens aan de keurende instanties
 • Je voert het administratief beheer van meetapparatuur door:
  • na keuring de nieuwe apparatuur in ontvangst te nemen en de keuringspapieren af te doen
  • de technische codering te verzorgen
  • te zorgen voor identificatie en registratie van apparatuur, documentatie, software en overig toebehoren in het database systeem van de TG DSP
  • de apparatuur over te dragen aan de toekomstige operationeel beheerder
  • de bedrijfsadministratie de noodzakelijke gegevens te leveren
  • de afvoer te verzorgen van vervangen c.q. niet meer bruikbare apparatuur
  • het up-to-date houden van de database
  • het (periodiek en op verzoek) verstrekken van inventarisoverzichten en overige informatie aan de operationeel beheerders en andere belanghebbenden
 • Je verleent technisch/administratieve assistentie door:
  • de afdeling Engineering van alle documentatie en andere informatie te voorzien welke zij nodig heeft bij de uitvoering van haar taken
  • het beheren van de vragen vanuit de klanten, catalogi, folders, data sheets, (militaire) naslagwerken, enz. en het rubriceren van deze voor goede toegankelijkheid
  • te zorgen dat de vragen vanuit de klanten worden behandeld door de technici en vervolgens dat de klanten worden beantwoord. Hiervan een register bijhouden
  • te assisteren bij het samenstellen en/of uitgeven van door Engineering te verzorgen boekwerken (zoals Stamboeken) of andere bescheiden
  • het behulpzaam zijn bij het verstrekken van (technische) informatie en documentatie aan medewerkers van de TG DSP en andere belanghebbenden binnen de KM

Eisen

 • Je beschikt minimaal over een diploma op MBO niveau 4
 • Je bezit een certificaat m.b.t. Office Word/Excel of je hebt aantoonbare ervaring in het werken met deze software pakketten
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen functies waarbij Klantgerichtheid hoog in het vaandel staat

Wensen

 • Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar ervaring in het werken bij Defensie
 • Je beschikt over een diploma MBO Techniek (E/W)
 • Je beschikt over ervaring in werken met SAP
 • Je bent ervaren in het werken met Office, Excel en Acces

Meer informatie

Neem contact op met Shanita via shanita@stratego.work of bel 085-1054705

Sollicitatieformulier

*
*
*

I.v.m. uploadproblemen bij gebruik van een Chromebook, graag het c.v. sturen naar info@stratego.work

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt