MAINTENANCE ENGINEER ELEKTRONICA - MARINE [ingevuld]

By Annelies | 14 juni 2018

Voor Defensie, de Marine in Den Helder, hebben wij de vacature voor Maintenance Engineer Elektronica beschikaar.

Wat ga je doen?

 1. Draagt zorg voor de uitvoering van gestructureerde instandhouding van de (zeer) complexe subsystemen en ketens die in hun samenstel specifieke systeemfuncties (BSMI-ketens) vervullen. Verricht hiervoor de noodzakelijke productevaluaties op zowel kosten, beschikbaarheid als betrouwbaarheid door:
 • het voorbereiden van de onderhoudsorganisatie op de gestructureerde instandhouding van nieuwe systemen, end-to-end-ketens en technische ontwikkelingen;
 • het in de exploitatiefase adviseren van operationele gebruikers, technische afdelingen van Directie MaterieelsOrganisatie (DMO) en hoofden van onderhoudsorganisaties inzake gebruik, onderhoud, reservedelen, documentatie, training en modificaties met het doel beheersing van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten, met inachtneming van de arbo-/milieuwetgeving;
 • het als procescontroller (bij)sturen van het instandhoudingsproces middels een gestructureerde benadering;
 • het geven van technische adviezen aan medewerkers van de produktgroepen en materiaalplanning;
 • het stellen van de normen voor de instandhouding van (zeer) complexe installaties of functies t.a.v. de te beheren configuratie (incl. het stellen van configuratie items), technische testen, reservedelen, opleidingen en documentatie;
 • het overdragen van kennis aan vakgenoten en collega's middels (interne)publicaties en het geven van presentaties.
 1. Adviseert vanuit zijn specifieke deskundigheid en of praktijkervaring dan wel levert een bijdrage inzake nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingsplannen, waar van toepassing in afstemming met engineering van andere materieelsorganisaties door:
 • het leveren van technische adviezen aan de technische afdelingen;
 • het na bestudering van (concept)stafeisen en aangereikte behoeftes doen van voorstellen (concrete adviezen) inzake realisatie en het omzetten hiervan in systeemspecificaties;
 • het analyseren en interpreteren van door de fabrikant geleverde specificaties tegen de gestelde systeemeisen;
 • het opstellen van behoeftestellingen, kosten/baten-analyses en het uitvoeren van keuringen bij verwerving;
 • het uitvoeren van technische onderzoeken, probleemstudies e.d. rekening houdend met de inzet van het materieel;
 • het adviseren en mede opstellen van test- en beproevingsplannen voor de type beproeving van nieuw verworven systemen ter toetsing van de stafeisen;
 • het uitvoeren van marktverkenning en het bijhouden van zijn kennis via opleidingen, zelfstudie en het bijhouden van vakliteratuur.
 1. Stelt technische en functionele testen op voor installaties en ketens van installaties, voert deze uit en is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze functioneren van deze systeemfunctie. Werkt voorstellen uit ter verbetering van het technische systeem of de functie door:
 • het, voor type beproevingen, valideren van software en hardware, dan wel voor opleveringen of periodieke beproevingen opstellen van technische en functionele testen van (zeer) complexe installaties ten einde de goede werking voor het eerst of bij herhaling aan te tonen;
 • het opstellen van een bijbehorend beproevings- en meetplan inclusief de uitwerking, toetsing aan de doelstelling en rapportage;
 • het leveren van adviezen ter verbetering van het technische systeem of de functionaliteit, dan wel verbeterde uitnutting van het bestaande systeem.

 

Waar moet je aan voldoen?

 • Minimaal diploma op HBO-niveau met als richting/specialisatie Elektronica
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • VCA-VOL certificaat

Het gaat hier om een fulltime functie, tot (minimaal) 31 december 2020.

 

Wil je meer informatie of direct solliciteren? Dat kan via onderstaand formulier.

Sollicitatieformulier

*
*
*
STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt