OPERATOR VERSPANING

By Annelies | 18 mei 2018

Voor een project van circa 3 jaar zoeken wij een Operator Verspaning. Je gaat aan de slag op de kazerne van Defensie in Leusden en na afloop van het project is uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft een fulltime functie, waarbij je voornamelijk feeling moet hebben met metaal en (de software) van verspanende machines. Het betreft voor een deel 'learning on the job'. 

Wat ga je doen?

Je voert alle voorkomende verspanende werkzaamheden uit aan metalen en kunststoffen. Voor deze werkzaamheden is Defensie in het bezit van een kotterbank een freesmachine. Deze machines zijn CNC gestuurd, hetzij door de besturing aan de machine of met het CAM programma MasterCam.
Groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het inrichten van MasterCam om de software geschikt te maken voor het inzetten op de productiemiddelen.

Daarnaast bestaat de werk uit productiewerkzaamheden:

 • het bepalen van de werkvolgorde bij het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden
 • het, op basis van tekeningen, schetsen, voorbeelden of werkinstructies dan wel naar eigen inzicht, vervaardigen van nieuwe onderdelen, het hiertoe onderkennen van de originele vormgeving en het gebruiksdoel van het onderdeel
 • het opstellen, controleren, testen, corrigeren, optimaliseren en beheren van CNC-programma’s
 • het aanmaken van speciale hulpstukken en hulpgereedschappen die nodig zijn voor het vervaardigen van het product of om de werkzaamheden te verbeteren of te vereenvoudigen
 • het verwerken van alle soorten metaal en (high tech) kunststof
 • het (na)meten en controleren van het gereedgekomen product op basis van de vooraf gestelde normen en (meet)specificaties en het vastleggen van de bevindingen op het keuringsformulier c.q. meetrapport van de vervaardigde (delen van) grondgebonden (wapen)systemen en / of componenten
 • het op de juiste en veilige wijze gebruik maken van het juiste gereedschap en het zorgen voor het periodiek gebruikersonderhoud van de aan hem toevertrouwde persoonlijke gereedschappen
 • het doen van aanbevelingen over het gebruik, de aanschaf en / of vervanging van de gebruikte gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, benodigde technische documentatie en (verbruiks)materialen
 • het op verzoek als specialist deelnemen in ontwikkelingsprojecten, het optreden als troubleshooter bij de zich bij het verspanen voordoende gecompliceerde technische problemen en het daarbij waar nodig (doen) verlenen van technische bijstand
 • het uitvoering geven aan de m.b.t. de kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheersing gestelde richtlijnen.

Levert een bijdrage aan de verdere vakmatige ontwikkeling van de producteenheid Bewerkingstechniek, door:

 • het volgen van de technische ontwikkelingen op het gebied van de verspaning en het bij het clusterhoofd signaleren van nieuwe methoden en technieken die van belang zijn voor het cluster
 • het met technisch inzicht ontwikkelen van prototypen zowel bij reparatie als bij aanmaak ter ontwikkeling en vaststelling van normen, werkwijzen en werkinstructies
 • het controleren van de door de verspaners opgeleverde producten en het geven van aanwijzingen hoe de kwaliteit en constructie van het product (verder) verbeterd kunnen worden
 • het opstellen van inwerk- en instructieprogramma’s

Waar moet je aan voldoen? 

 • Afgeronde Mbo-opleiding met relevant(e) vakgebied(en) (metaal)
 • Aanvullende vakgerichte opleidingen in een relevante richting (bv STODT) zijn een pré
 • Kennis van de Duitse en Engelse taal
 • Een Verklaring van onbesproken gedrag (VOG)  is voor deze functie noodzakelijk

Wil je meer informatie of solliciteren? Dat kan via het onderstaande contactformulier!

Sollicitatieformulier

*
*
*
STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt