Integrated Logistics Support (ILS) / Integrated Product Support (IPS)

Integrated Logistics Support (ILS/IPS) is een Asset Management methodiek met als doel het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van materieel tegen de zo laagst mogelijke kosten. Het ILS/IPS-proces loopt parallel aan de gehele levenscyclus van een systeem.

Stratego.work beschikt over specialisten, die op verschillende niveaus en in verschillende fases kunnen worden ingezet binnen de ILS/IPS-levenscyclus van materieel. Zij nemen hun actuele techniek- en marktkennis mee en versterken hiermee de teams van de opdrachtgever.

In de volgende video’s worden de 4 fasen binnen de ILS/IPS-levenscyclus door onze collega’s toegelicht.

Heeft u een ILS-specialist nodig neem dan contact op

ILS Specialist

1. Idee & definitie

Eric Lington is een gedreven en ervaren ILS-er en vertelt over de start van het ILS/IPS-proces: het opstellen van het Programma van Eisen (behoeftestelling, actuele normen).

 

2. Ontwikkeling/Engineering

Documentatie is de passie van Chistiaan van Oosterhoudt. Hij geeft het belang aan van een goede gebruikersdocumentatie: helder, leesbaar, logisch en bruikbaar.

 

3. Productie

Jan Voormeeren is projectmanager en verzorgt ook ILS-trainingen. Hij legt uit waarom het SAP-systeem en de trainingen noodzakelijke onderdelen binnen het ILS/IPS-proces zijn.

 

4. Ingebruikname

Leo van Beugen werkt als projectmanager mee aan goed en planbaar onderhoud, verdeeld in de niveaus OLM, ILM, DLM. Hij zet uiteen waarom het onderhoud essentieel is voor de systemen en daarmee ook voor de operationele beschikbaarheid.

 

STRATEGO | Niet de inspanning, maar het resultaat telt